Si edukonte Ai

Në këtë vepër autori paraqet në formë të përmbledhur metodën edukative të të Dërguarit të Allahut (a.s.), duke u bazuar në disa nga shembujt e haditheve.