Ислямът Форма И Дух

тази книга авторът анализира духовното измерение на исляма. Първоначално разкрива основата на нашата вяра (келиме-и шехадет) и прави опит да разкрие забулената в нея мъдрост. Следвайки принципите на вярата, вниква дълбоко в духовните аспекти на ислямското богослужение. Макар и ислямът като религия да може да бъде описан до степен, в която се практикува, то за съжаление в наши дни тази практика обикновено е лишена от духовното чувство на исляма. Богослуженията се извършват механически - като израз на някакъв социален навик, а истинският дух на исляма е почти изцяло изгубен.


Read In Other Languages

ARABIC
CHINESE
ENGLISH
FRENCH
GEORGIAN
GERMAN
HUNGARIAN
KAZAKH
KYRGYZ
LUGANDA
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
SWAHILI
TRADITIONAL CHINESE
UYGHUR