Хазрат-И Мухаммед Мустафа - 2

Уг ном манай хайртай пайгамбар Хз. Мухаммэд Мустафагийн амьдралын Мадина хот дахь эринийг ярина. Эхлээд Мадинад багахан нэгэн хот-улс байгуулсан ба энд хувь хүний бүтэцтэй хамаатай тал нь төгс болсон Исламын нийгмийн тал нь бүтээгдэж байв. Уг улсын хил аравхан жилд Ирак ба Палестинд хүрэв. Гэсэн ч асхаб хэвээрээ даруухан амьдралаа үргэлжлүүлж, тэд амьдралаа Аллахын таалалд зориулсан байв. Учир нь тэдний багш хүн төрөлхтөнийг төгс төгөлдөр хүмүүжүүлэх тулд томилогдсон Орчлонгийн Хүндэт Эзэн юм.


Read In Other Languages

ALBANIAN
BASHKIR
BOSNIAN
GEORGIAN
KAZAKH
KYRGYZ
LUGANDA
SWAHILI
UYGHUR