წმინდა მუჰამმედ შუამავალი - 2

ამ წიგნში ავტორი აგრძელებს თხრობას ყველა გაჩენილთა შორის საუკეთესოს, ალლაჰის უკანასკნელი შუამავლის (სელლელლაჰუ ალეიჰი ვე სელლემ) შესახებ. წიგნი მოიცავს პერიოდს, ჰიჯრეთიდან, შუამავლის უკანასკნელ წუთებამდე. წიგნით დასრულებულია ხუთტომიანი ნაწარმოები `შუამავალთა ისტორია~. ეს წიგნი რეკომენდირებულია, როგორც სასწავლო სახელმძღვანელოდ ისლამური საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებისთვის, ასევე მკითხველთა ფართო წრისათვის.


Read In Other Languages

ALBANIAN
BASHKIR
BOSNIAN
KAZAKH
KYRGYZ
LUGANDA
MONGOLIAN
SWAHILI
UYGHUR