Hz. Muhammed Mustafa - 2

Vlera e Hz. Muhammedit (s.a.s.) te Zoti është aq e lartë, sa Ai, bindjen ndaj të Dashurit të Tij e ka quajtur bindje ndaj vetes, mosrespektimin më të zemrave! Komunikimin në mënyrë të papërshtatshme me të Dërguarin e Tij, Zoti e ka konsideruar si shenjë injorance të madhe. Ai ka shprehur se është e domosdoshme që, duke u lutur vazhdimisht për paqe e mëshirë për të Dërguarin e Allahut (s.a.s.), të mos e nxjerrim kurrë atë nga mendja e nga zemra! Madje, selamin, përshëndetjen ndaj Profetit në namaz, në çdo lutje Tahijjati, e ka bërë element përbërës të domosdoshëm të namazit. Në këtë vepër të marrë në dorë me synimin për t u bërë pretekst për një lumturi të tillë modeste, do të gjeni jetën shembullore të Kryeprofetit për të gjithë njerëzimin, delikatesat dhe thellësitë sublime të perso-nalitetit të tij model, si dhe, nën dritën e ajeteve kur anore, rrëfimet plot rryma shfaqjesh hyjnore!


Read In Other Languages

BASHKIR
BOSNIAN
GEORGIAN
KAZAKH
KYRGYZ
LUGANDA
MONGOLIAN
SWAHILI
UYGHUR