წყალობათა სიო

უკეთილშობილესი შუამავლის ჭეშმარიტებასთან მიახლოება სიყვარულით უფროა შესაძლებელი, ვიდრე გონებით. იმისათვის, რომ შეეგრძნოთ მორჩილების სიამოვნება, წმინდა მუჰამმედის წინამორბედი შუამავლებიც კი მის მიმდევრად ყოფნის სურვილს გამოთქვამდნენ. წმინდა შუამავლის რეალური თვისებების სრულყოფილად აღწერა არცერთ მოკვდავს არ ძალუძს. ამიტომაც მისი საუკეთესო ზნეობა და ბუნება შეუცნობელია. მიუხედავად ამისა ამ ორტომად გამოცემულ ნაშრომში ჩვენ შევეცადეთ ეს დანაკლისი ოდნავ მაინც შეგვევსო.


Read In Other Languages

ALBANIAN
AMHARIC
ARABIC
BULGARIAN
CHINESE
ENGLISH
FRENCH
GERMAN
HUNGARIAN
KAZAKH
KYRGYZ
LITHUANIAN
LUGANDA
RUSSIAN
SPANISH
SWAHILI
TRADITIONAL CHINESE
UYGHUR
UZBEK
VISAYAN