Eddiini Entukuvu Eyakomererayo Obusiraamu

Obusiraamu, ng’eddiini endala, bukkiririza mu kubeerayo kw’Omutonzi, n’ababaka abaalanga eddiini. Ekitabo kino kirambulula enzikiriza y’Obusiraamu ng’eddiini eyakomererayo. Era omuwandiisi yakyawulamu ebitundu bina: Ekitundu ekisooka kyogera ku bintu ebikulu ebyawula Obusiraamu. Ekitundu eky’okubiri kyogera ku nzikiriza, okusinza okw’emikolo n’amateeka agafuga ensonga z’ebyensi (Mu’amaalaat). Ekitundu eky’okusatu kyogera ku Kulaane ey’ekitiibwa, n’ekitundu eky’okuna kyogera ku Mubaka Muhammadi Omulondemu.


Read In Other Languages

AMHARIC
CHINESE
DUTCH
ENGLISH
FRENCH
GEORGIAN
GERMAN
HUNGARIAN
JAPANESE
MONGOLIAN
PERSIAN
PORTUGUESE
ROMANIAN
SPANISH
SWAHILI
TRADITIONAL CHINESE
TURKMEN
TWI
UKRAINIAN