Muhammadu Almustafa Na Gari Abin Kwatance

Kyawo a duk inda yake burbushinsa ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Babu wani hure da zai wanye face sai ya doko daga haskensa!Shi kamar hure ne Mai haske da ya wanye bai tamuke ba kaisaima kara haske yake kullum.Shi kar haske ne daga tafin kafarsa har siron kansa...


Read In Other Languages

ALBANIAN
AMHARIC
ARABIC
BOSNIAN
CHINESE
CRIMEAN TATAR
ENGLISH
FRENCH
GEORGIAN
GERMAN
HINDI
INDONESIAN
ITALIAN
KURDISH
KYRGYZ
LUGANDA
MALAY
MONGOLIAN
PERSIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
SWAHILI
TAJIK
TRADITIONAL CHINESE
URDU
UYGHUR
UZBEK
WOLOF
ZARMA