Shperdorimi

Në këtë vepër modeste, ne e kemi trajtuar “shpërdorimin” jo në kuptimin e ngushtë të pasurisë materiale, por në një kornizë më të gjerë. Për rrjedhojë, ne kemi cekur edhe çështjet e shpërdo¬rimit në besim, adhurim, kohë, dije, vlera morale, meditim, sigurimin e të ardhurave, dhurim, shëndet, ushqim etj.


Read In Other Languages

ARABIC
ENGLISH
FRENCH
KYRGYZ
UZBEK