Абдэст-Гусул Болон Мөргөлөө Сурч Байна

Энэхүү номонд Ислам Шашины итгэл үнэмшлийн сууриуд, Абдэст болон Гусул угаалга хэрхэн хийх, мөргөл хэрхэн үйлдэх талаар дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно. Мөн Куран Кэримийн богино ишлэлүүд, мөргөлд унших залбиралуудыг кирилл үсгээр галиглан бичиж монгол хэл дээр хөрвүүлэн бичив.


Read In Other Languages

ARABIC
ARABIC
BASHKIR
BULGARIAN
CHICHEWA
CHINESE
ENGLISH
ENGLISH
ESTONIAN
FRENCH
GEORGIAN
ITALIAN
KAZAKH
KAZAN TATAR
LATVIAN
LITHUANIAN
MESKHETIAN TURKISH
POLISH
RUSSIAN
TAJIK
UKRAINIAN
UYGHUR
UZBEK