Уча Се На Абдест - Гусюл - Намаз

В книгата децата могат да получат религиозни познания свързани с абдест, гусюл, езан и намаз. Темите са показани и с илюстрации за улеснение на читателя. Сурите и дуите са дадени на арабски език заедно с тях и транскрипция на турски и български език заедно с преводите им.


Read In Other Languages

ARABIC
ARABIC
BASHKIR
CHICHEWA
CHINESE
ENGLISH
ENGLISH
ESTONIAN
FRENCH
GEORGIAN
ITALIAN
KAZAKH
KAZAN TATAR
LATVIAN
LITHUANIAN
MESKHETIAN TURKISH
MONGOLIAN
POLISH
RUSSIAN
TAJIK
UKRAINIAN
UYGHUR
UZBEK