ლოცვის მასწავლებელი

რწმენის საგანძური უმნიშვნელოვანესი და აუცილებელია ყოველი ადამიანისთვის. თუმცა მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი. მუდმივად საჭიროა ღვთისმსახურებით რწმენის განმტკიცება. ვინაიდან ღვთისმსახურების გარეშე რწმენა ღიად დარჩენილ ანთებულ ლამპარს ჰგავს, რომელსაც მცირედ მონაბერი ნიავიც კი იოლად ჩააქრობს. წიგნი `ლოცვის მასწავლებელი` აუცილებელია იყოს ყველა მუსლიმის ოჯახში. ვინაიდან ამ წიგნში დაწვრილებით არის განმარტებული განწმენდისა და ლოცვის შესრულების თანმიმდევრობა. სწორედ ეს არის, რაც მორწმუნესა და ურწმუნოს შორის განსხვავებას წარმოაჩენს.


Read In Other Languages

ARABIC
ARABIC
BASHKIR
BULGARIAN
CHICHEWA
CHINESE
ENGLISH
ENGLISH
ESTONIAN
FRENCH
ITALIAN
KAZAKH
KAZAN TATAR
LATVIAN
LITHUANIAN
MESKHETIAN TURKISH
MONGOLIAN
POLISH
RUSSIAN
TAJIK
UKRAINIAN
UYGHUR
UZBEK