საუკეთესო მაგალითი - 2

რელიგია ისლამი, რომელიც ადამიანთა აღზრდას ძირითადი რელიგიური პრინციპების საშუალებით ახდენს, სიცოცხლის აზრსა და დედამიწაზე ყოფნის მიზანს გვასწავლის. დაბადებიდანვე ადამიანი აღზრდა - განათლებას იღებს და მთელი ცხოვრება იღწვის სულიერ სრულყოფილებისათვის, ეს პროცესი გარდაცვალებამდე გრძელდება. ასევე აუცილებელია გავითვალისწინოთ, რომ განუწყვეტელი სულიერი განვითარებისთვის, საჭიროა ყოველდღიური სწავლა და მიღებული ცოდნის პრაქტიკული განხორციელება.
ალლაჰის შუამავლის, როგორც `საუკეთესო მაგალითის მიერ, ისლამისკენ ადამიანთა მოხმობის ძირითად საშუალებად, მჭერმეტყველების და ლაკონურობის მწვერვალი, ყურანი გვევლინება, რომელიც არის ღვთიური სიტყვა. აი, სწორედ ამიტომ უზენასემა ალლაჰმა სამყაროს წარმოუდგინა უკეთილშობილესი მუჰამმედი (ს.ა.ს), როგორც საუკეთესო, მისაბაძი მაგალითი და მის კვალდაკვალ სიარული გვიბრძანა.
უზენაესი ალლაჰი ბრძანებს: ვფიცავ, ალლაჰის შუამავალი საუკეთესო მაგალითია თქვენთვის... სურა აჰზაბი 33/21)


ისლამი ღვთაებრივი რელიგია

ყოვლისშემძლე ალლაჰი, რომელმაც სამყარო დაადამიანები გააჩინა და ჭეშმარიტი გზისსაჩვენებლად რელიგია გამოუგზავნა, ერთადერთია. ამიტომ აუცილებელია ყველაგარდმოვლენილი წიგნისა და შუამავლისავირწმუნოთ, რადგანაც მთელი ისტორიისგანმავლობაში ადამიანები ამას ადასტურებდნენ. უზენაესი ალლაჰის მიერ უკანასკნელ რელიგიადგარდმოვლენილი რწმენა ისლამია. ისლამისჭეშმარიტებას ადასტურებს წმინდა წიგნი ყურანი, კეთილშობილი მუჰამმედის ბ სიკეთით სავსეცხოვრება და მისი ამაღლებული ზნეობა.
ყოველივე ამასთან ერთად საჭიროა ყურადღებისგამახვილება შემდეგ გარემოებაზე: ისლამისა დამისი შუამავლის ცხოვრების შესწავლისასაუცილებელია, მოვერიდოთ მასობრივისაინფორმაციო საშუალებებისა და ადამიანებისსუბიექტურ გამონათქვამებს, ვარაუდებსა დადამოკიდებულებებს. ასეთ შემთხვევაში საჭიროა, მივმართოთ ძირითად წყაროებს, რომლებიცმეცნიერული სიზუსტითაა დაწერილი, თვითწმინდა ყურანის ახსნა-განმარტებების დროსაც ესწყაროები გამოვიყენოთ და აუცილებელია, უპირატესობა სწორ და ობიექტურ თარგმანსმივანიჭოთ.


ცხოვრების კრიტერიუმები

იმისათვის რომ სიცოცხლე გავილამაზოთ და მშვენიერი ელფერი შევმატოთ, წმინდა ყურანთან ერთად, მტკიცედ უნდა ჩავეჭიდოთ ძვირფას ჰადისებს. ამიტომაც ჩვენი უპირველესი მოვალეობა არის ის, რომ ჰადისები წავიკითხოთ, კარგად გავიგოთ და შეძენილი ცოდნა სხვებსაც გავუზიაროთ. წმინდა შუამავალი (ს.ა.ვ.) ბრძანებს: „უზენაესმა ალლაჰმა გაუბრწყინოს სახე მას, ვინც ჩემს სიტყვას მოისმენს გაიგებს და ცოდნას სხვებსაც გადასცემს“. თქვენ ხელთ არსებული ნაშრომი, სწორედაც იმ მიზნით დავწრეთ, რომ ჩვენც გვხვდეს წილი უკეთილშობილესი შუამავლის (ს.ა.ვ.) ამ უაღრესად ძვირფასი ვედრების და თქვენ, როგორც ძვირფას მკითხველს მოგცეთ ხალისი იმისა, რომ წილად გერგოთ აღნიშნული ვედრების მადლი.