ust_diller

All Language

Mācies Veikt Rituālo Apmazgāšanos (Taharat) Un Lūgšanas (Namazu)

    Hadisā-kudsī Allaha (sallalahu aļejhi va salļam) sūtnis atsūtīja:
    “Visaugstākais Allahs saka: “Piecreizējo lūgšanu es tavai ģimenei padarīju par pienākumu. Es apsolīju tam, kurš veiks to laicīgi, Paradīzi; bet tam, kurš to neveiks, Es neapsolīju neko”.  (Ibn Madža, Ikasatu-s-Caļat)


Asims Uisals

  

  1. Page :
  2. |
  3. 1
STATISTICS :    Total number of languages : 58    Total number of materials : 1.610    Total number of downloads : 2.343.397      ALL STATISTIC

Coded by ibbsoft