ust_diller

All Language

Mândrıa - Onoarea Unıversuluı (Lumıı) Mãritul Muhammed Mustafa

     Având în vedere că Profetul Muhammed (s.a.v) a fost Lumina Universului şi motivul existenţei noastre, în această lucrare autorul încearcă să prezinte viaţa Sfântului Profet. Prin hadisuri (relatări ale profetului) şi exemple încearcă să evidenţieze caracterul exemplar şi unic noilor generaţii. Modestia, compasiunea, mila, generozitatea , viaţa pură şi politeţea profetului sunt doar câteva caracteristici zugrăvite în această lucrare de autor. Din Lumina Sa divină a rezultat poezia universului, orice fiinţă a fost creeată în onoarea Lui şi abundenţa dragostei faţă de El a câştigat valoare. Cuvintele autorului sunt o rază subţire din lumina vastă a caracterului Său. Prin această lucrare Allah să ne învie dragostea faţă de El şi faţă de profet!


Osman Nûri Topbaş
ISBN: 978-9944-83-521-3

  

Ultima Religie Divină Islâm

     Islamul, ultima religie divină, se adresează omenirii, regulile sale de bază nu sunt trecătoare sau parţiale pentru un ev, sunt valabile pentru toate vremurile, sunt înnăscute şi sunt aplicate penstru nevoile şi dispoziţile de după creere. Esenţa crezului nu este bazată pe minuni greu de crezut, este construită pe bază de lucruri deschise minţii fiecăruia. Cartea de faţă se doreşte a fi o invitaţie deschisă la cunoaşterea adevărată a ultimei religii divine - Islamul, prin subiectele abordate: caracteristicile principale ale Islamului; crez, cult şi proceduri în Islam; interzis şi permis în Islam; importanţa acordată mediului înconjurător şi curăţeniei; Coranul cel Sfânt şi viaţa Profetului Muhammed (s.a.v.).


Dr. Murat Kaya
ISBN: 978-9944-83-604-3

  

  1. Page :
  2. |
  3. 1
STATISTICS :    Total number of languages : 58    Total number of materials : 1.610    Total number of downloads : 2.343.381      ALL STATISTIC

Coded by ibbsoft