ust_diller

All Language

Tasavvufi si Rrugėtim Shpirtėror

    Në këtë vepër modeste jemi përpjekur të sjellim argumentet sheriatike në lidhje me domosdoshmërinë jetike të tasavvufit Islam. Jemi përpjekur të paraqesim se në çfarë cilësie duhet të jetë lidhja jonë, si robër të gjorë, me Allahun e Lartëmadhëruar. Kemi sjellë standardet më të saktë të lidhjes së rrugëtarit me mjeshtrin e tij. E gjithashtu kemi tërhequr vëmendjen fort drejt faktit se çdo teprim dashurie apo lidhjeje që shfaqet në këtë raport, e shpie njeriun në herezi dhe në terren të rrëshqitshëm. Me pak fjalë, kemi theksuar e ritheksuar se ekuilibrimi i ndjenjave fetare arrihet përmes zbatimit të standardeve të sheriatit.


Osman Nuri Topbash

  

Imam Rabbani

    Personalitete të rëndësishme që duhen marrë shembull pas Pejgamberit (a.s) janë dijetarët miq të Zotit të Madhëruar dhe personalitetet arif, pasi ata mbajnë statusin e “trashëgimtarëve të profetit” me dijen, gnosën dhe me edukatën shëmbullore të tyre. Ky libër trajton  një nga figurat më eminente të tasavufit siç është Imam Rabbani. Në këtë libër do të mësoni më shumë rreth jetës dhe urtësisë së tij.


Osman Nuri Topbash

  

Qytetėrimi Islam

    Epoka e lumturisë, periudha e kalifëve të drejtë, koha e Omer bin Abdulazizit dhe tre shekujt e parë të Perandorisë Osmane, janë të mbushur plotë me shembuj të qytetërimit të virtyteve që u ngrit prej moralit të tij dhe, në të njëjtën kohë edhe të qytetërimit tonë (Osman).
    Qytetërimi ynë, me arkitekturën e tij, me letërsinë, vakëfet, komplekset rreth xhamive, institucionet bamirëse, teqetë të cilat ishin si qendra të rehabilitimit shpirtëror dhe më e rëndësishmja, me njerëzit që edukoi, njerëzit e shërbimit dhe njerëzit e vakëfit, është një qytetërim i jashtëzakonshëm


Osman Nuri Topbash

  

Shperdorimi

    Në këtë vepër modeste, ne e kemi trajtuar “shpërdorimin” jo në kuptimin e ngushtë të pasurisë materiale, por në një kornizë më të gjerë. Për rrjedhojë, ne kemi cekur edhe çështjet e shpërdo¬rimit në besim, adhurim, kohë, dije, vlera morale, meditim, sigurimin e të ardhurave, dhurim, shëndet, ushqim etj.


Osman Nuri Topbash

  

Bisedė me tė Rinjtė

    Libri është i konceptuar në formatin pyetje-përgjigje. Në këtë mënyrë përvetësimi dhe kuptimi i librit do të jetë më i lehtë.


Osman Nuri Topbash

  

Metodat e edukimit profetik

    Ky libër i vogël në dorën tuaj, është shkruar si përmbledhje e mrekullueshme e cilësive morale dhe edukuese që fjala apo gjuha e tij zotëronte.
    Nuk duhet harruar se është detyrë e secilit nga ne që të përvetësojë, të zbatojë gjuhën edukuese të Pejgamberit (a.s) dhe metodat praktike që ai ndiqte.


Osman Nuri Topbash

  

Deizmi

    Kjo vepër, e cila është shkruar me qëllim që të kuptohen të vërtetat nga njerëzit tanë me mendje të pastra dhe që bota e tyre shpirtërore të mos përlyhet me këto absurditete, synon t’i përgjigjet “ateizmit” dhe “deizmit”, që janë “çmenduri
mendore” dhe të shpalosë para të gjithëve batakun e tyre të mohimit.
    Kjo vepër është një udhëzues  për vëllezërit tanë, të cilët merren me detyrën e kumtimit të fesë, kundër pyetjeve “kurth” dhe dyshimeve që u hidhen mendjeve të të rinjve tanë në mjediset virtuale si interneti dhe të ngjashme me të.


Osman Nuri Topbash

  

Rinia

    Kjo vepër është shkruar me qëllim për t’u dhënë një ndihmë të rinjve, të cilët sado të zgjuar qofshin, kanë nevojë të dëgjojnë disa këshilla të marra përmes dijes, kulturës dhe përvojës.
    Rinia është mjaft e rëndësishme në aspektin e formimit të shtratit ku do të rrjedhë lumi i jetës. Pra, rinia është stina e duhur për nga aspekti i formësimit të cilësive kryesore dhe orientimeve. Një devijim i vogël nga e vërteta dhe e drejta, që mund të ndodhë në këtë stinë, bën që në vitet në vijim të hasen vështirësi në daljen prej luginave të devijimit.


Osman Nuri Topbash

  

Sinqeriteti dhe devotshmeria

    Zoti i madhëruar kërkon nga ne të jemi të devotshëm, të përkushtuar në çdo hap, në çdo frymë të jetës në besim, adhurime e vepra. Të jesh i përkushtuar do të thotë të jesh mik me Zotin e madhëruar, të fitosh Xhenetin me mirësinë e Tij, të zotërosh një zemër të pastër e cila përthith pasqyrimet e madhështisë hyjnore dhe qëndismat e fuqisë ab¬solute në gjithësi.
    Me një shprehje tjetër “sinqeriteti dhe përkushtimi” përbëjnë edukimin e shpirtit me misterin e ajetit kuranor: “Ka shpëtuar ai që është pastruar.” (A’la, 14) Përbëjnë atë nivel shpirtëror ku zemra shijon sjelljet e përshtatshme me kënaqësinë e Zotit në besim, adhurime dhe vepra.


Osman Nuri Topbash

  

 1. Page :
 2. |
 3. 1
 4. |
 5. 2
 6. |
 7. 3
 8. |
 9. 4
 10. |
 11. 5
 12. |
 13. 6
 14. |
 15. 7
 16. |
 17. 8
 18. |
 19. 9
 20. |
 21. 10
STATISTICS :    Total number of languages : 57    Total number of materials : 1.425    Total number of downloads : 1.986.705      ALL STATISTIC