ust_diller

All Language

Muhammadu Almustafa Na Gari Abin Kwatance

     Kyawo a duk inda yake burbushinsa ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Babu wani hure da zai wanye face sai ya doko daga haskensa!Shi kamar hure ne Mai haske da ya wanye bai tamuke ba kaisaima kara haske yake kullum.Shi kar haske ne daga tafin kafarsa har siron kansa...


Usman Nûri Tobbash
ISBN: 978-9944-83-274-8

  

  1. Page :
  2. |
  3. 1
STATISTICS :    Total number of languages : 58    Total number of materials : 1.610    Total number of downloads : 2.343.410      ALL STATISTIC

Coded by ibbsoft