ust_diller

All Language

Tefekkur Di Kanat, nsan Quran De

     Ev kitêb, ji mijara tefekkura di mexlûqatê Xudê Teala de behs dike. Xuda -ezze wecelle- însan aferandiye ji bo wî biperêse, îbadetê jê re bike û wî nas bike. Însan dikare ji rêya zikr û tefekkurê bigihîje vê emanca bilind. Îbadet, kakila jîyana însanî ye. Zikr, sipehîtirîn awayê îbadetkirina ji Heq Teala re ye. Zikr û tefekkur, cêwî ne, bi ti awayan ji hev cuda nabin.


Osman Nûrî Topba
ISBN: 978-9944-83-804-7


Tesewwuf Ji man Ber Bi hsan Ve

    Însan, bi tecellîyên kamil ên sifetê îlahî û xîtaba îlahî gihaye û bi îstîdada xelîfebûna ji Rebbê xwe re hatiye aferandin. Bi vê nêrînê, ew wek zubdeya alemê (cewhera kaînatê) sirrekê ji Rebbê xwe hildigre. Ji lewma ew gunehên ku ew dike, di çi dereceyê de qîmetê wî dabixin bila dabixin, dîsa bihayê di cewhera wî de her baqî ye, mayende ye.
    Ha tesewwufa ku ji vê perspektîfê ve li însanî dinêre jî; eyret e, ji bo mirov hewl bide dilê xwe ji qirêjên maddî-manewî paqij bike, exlaqê sipehî û wesfên çak qezenc bike û karibe dîn, bi keyfîyeteke ji rasteqîneya wî re mûnasib bi îxlas û feyz bijîye. Li ser vî esasî tesewwuf; gihitina wê kemala fikrî ye ku zanîna wî ji bo fehmkirina sirrên maddî û manewî yên di bûyeran, mûammayên wan û hikmetên wan de têrê dike; ewên ku aqil nikare wan fehm û çareser bike. Tesewwuf; hewldan e, ji bo xwe xilaskirina ji astenga nefsê, ewa ku li pêîya dilê bi îranî û çêjên rûhanî yên bêdawî wek asteng û bendê lingan e.. Yanî tesewwuf, berî her titî derbaskirina temayulên nefsanî yên bedenê ye ku rûh têde hatiye hebiskirin. Tesewwuf, pitî van jî koma tecellî, sinûhat, halên manewî, hestên dilî û ew zanist û îlm in ku bi uslûbeke dorpêçîner û arîfane van heqîqetên veartî yên di cewhera hemû bûyeran de û îbret û hikmetên ku di pit wan heqîqetan de cereyan dikin jî, fehm û temae bike...


Osman Nûrî Topba
ISBN: 978-6053-02-352-4


Di Nrna slam De Eql Felsefe

     Ev kitêb, bihayê aqil di dînê Îslamê de îzah dike û helwesta Îslamê ji felsefê ekere dike. Her wiha ev kitêb, wî mirovê ku haya wî ji kîtab û sunnetê nîn e, ji fikr û ramanên batil ên bi xemla mentiqê xemilandî, iyar dike.


Osman Nûrî Topba
ISBN: 978-9944-83-836-8


Reslllah Kesayetya Nimney ya Bhempa Hezret Mhemmed Mstefa

     Ev kitêb, berhema xebateke dûv-dirêj û hûr û kûr e. Zêdebarî vê jî ew rêzebendîyeke tarîxî ya jîyana mezinê Mûhemmed ji me re pêkê dike. Ew ji hêleke din ve kesayetîya nimûneyî ya wî dide xuyakirin û ew behsa bersiva vê pirsê dide: Misliman çawa dikare ji bo dîgeran bibe nimûne? Her wiha ew hewl dide xesletên mislimanê nimûneyî û îdeal bide xuyakirin.
     Ev kitêb, kesayetîya mezina Mûhemmed Pêember bi awayekî ciwan ji xwendevanan re pêkê dike. Ez bawer im ku evê bibe destpêkeke sipehî ji bo me ji mezinê me nêzîk bike. Ev kitêb bi ayet û hedîsan hatiye xemilandin û ew hinek nimûneyên ronak ji sîyera paka wî jî rapê dike.


Osman Nûrî Topba
ISBN: 978-9944-83-812-2


Ji Bex Dilan Nefesn Dawn

     Ev kitêb, hewl dide ji Qur’ana Pîroz bi xwe bersiva vê pirsa Qur’anî bide; “Hûn bi ku ve diçin?” Ev kitêb, mijara nefesên dawîn ji xwendevanan re pêkê dike. Ew, ji kaînatê û tesbîhatên wan ji Xudê Teala re di wextên seheran de, ji Qur’ana Pîroz, ji tefekkurê,  ji tobê, ji pomanîyê, ji doza heqîyê, ji exlaqê kirrîn-firotinên bazirganî û ji qerzên hesen ji bo rizaya Xuda û ji mûmînê nimûneyî behs dike.


Osman Nûrî Topba
ISBN: 978-9944-83-834-4


Hlna Malbata Bextewar

     Ev kitêb, têgihaya zewacê di îslamê de û wan rêkarî û hîman ekere dike ku divê mêr û jin wan di avakirina malbata misliman de li ber çavan bigrin û bi wan pêgir bibin. Her wiha ew cih û meqamê jinê di vî dînê mezin de û rêyên terbiye û perwerdekirina zar û zêçan rapê û ekere dike.


Osman Nûrî Topba
ISBN: 978-9944-83-895-5


Ji Exlaq Nimney y DOSTN HEQ - 1

     Ev kitêb, kesayetîya welîyan bi exlaqê xweê nimûneyî yê wan ji xwendevanan re pêkê dike. Ev kitêb bi ayet û hedîsan hatiye xemilandin.  Ew behsa bersiva vê pirsê dide: Misliman çawa dikare ji bo dîgeran bibe nimûne? Her wiha ew hewl dide xesletên mislimanê nimûneyî û îdeal bide xuyakirin.


Osman Nûrî Topba
ISBN: 978-9944-83-885-6


Ji Exlaq Nimney y DOSTN HEQ - 2

     Ev kitêb, kesayetîya welîyan bi exlaqê xweê nimûneyî yê wan ji xwendevanan re pêkê dike. Ev kitêb bi ayet û hedîsan hatiye xemilandin.  Ew behsa bersiva vê pirsê dide: Misliman çawa dikare ji bo dîgeran bibe nimûne? Her wiha ew hewl dide xesletên mislimanê nimûneyî û îdeal bide xuyakirin.


Osman Nûrî Topba
ISBN: 978-9944-83-892-4


Rahmeke Wisan Ku

     Ev kitêb, behsa sifetekî mezin ji sifetên Pêemberê Xuda dike; ew jî ew rahm e ku di Qur’ana Pîroz de hatiye îfadekirin: “Me, tu ji aleman re bes wek rahm andî.” (Enbiya, 21/107) Naxwe li kaînatê çi hebe, her ji vê rahmê îstîfade dike; ji xwe nexasim însan. Her nîmeta ku em kelk jê digrin, her îkramên îlahî û her sipehîtî her tecellîyek ji wê rahmê ne. Ew rahm, di sipehîtîya perên perperîkan de, di ziravîya û beybûn û gulan de û di mezîyetên rewîtî û exlaqî de dixuyê. Ew mezîyetên ku însanî bilind dikin, digihînin bejna xweik û ekl û emalê ciwan û wî digihînin fezîletên îlahî ku gellek ji mirovan li ser wan mezin û perwerde bûne.


Osman Nûrî Topba
ISBN: 978-6053-02-226-8


  1. Page :
  2. |
  3. 1
  4. |
  5. 2
STATISTICS :    Total number of languages : 58    Total number of materials : 1.610    Total number of downloads : 2.343.397      ALL STATISTIC

Coded by ibbsoft