Bezinning In De Islam

Verstand; haar waarheden voor de mens en het universum zijn in relatie tot de Koran als een spiegel; de uitkomsten verkregen na diepe contemplatie zijn zoals waardevolle ruwe edelstenen onder de grond. Het is het hart dat deze onbewerkte ruwe edelstenen haar waarde toekent. Het hart is het centrale van de menselijke gevoelens en emoties. De functie van het hart is het samenspelen van de bewijzen die door het verstand worden ingeleid; dit zoals het zorgvuldig herstellen van stukjes van een gesneuvelde vaas in haar oorspronkelijke staat; het voltooien van de waarheid en haar betekenis tot volmaaktheid.
Kortom, de Waarheid en het goede bereiken is door een perfecte realisering door de geest af te richten met de Openbaring. En daar waar het verstand opraakt deze te compenseren met volmaaktheid van het hart en met geloofsovertuiging zich over te geven. Immers, ook het verstand is begrensd zoals ook overige leden van het menselijke lichaam hun beperkingen onderkennen.


Read In Other Languages

ALBANIAN
ARABIC
BULGARIAN
CHINESE
ENGLISH
FILIPINO
FRENCH
GEORGIAN
GERMAN
HUNGARIAN
INDONESIAN
ITALIAN
JAPANESE
KAZAKH
KURDISH
KYRGYZ
LITHUANIAN
MALAY
PERSIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SLOVENIAN
SPANISH
THAI
UKRAINIAN