Meditimi Rreth Universit, Njeriut Dhe Kuranit

Në këtë librin tonë të përkorë, do të përpiqemi që të flasim mbi rëndësinë, vlerat dhe mënyrën se si duhen praktikuar dy nga traditat e lavdëruara kryesore që na kanë mbërritur nga Profeti ynë, Muhamedi (a.s.), që janë “meditimi dhe ndjeshmëria”.


Read In Other Languages

ARABIC
BULGARIAN
CHINESE
DUTCH
ENGLISH
FILIPINO
FRENCH
GEORGIAN
GERMAN
HUNGARIAN
INDONESIAN
ITALIAN
JAPANESE
KAZAKH
KURDISH
KYRGYZ
LITHUANIAN
MALAY
PERSIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SLOVENIAN
SPANISH
THAI
UKRAINIAN