Pamąstymas apie Kūrėją, visatą ir žmogų

Jūsų protas, mąstydamas apie Visatos ir žmogaus paslaptis, kurios atsispindi šventajame Korane, panašus į angliakasį, kuris iš žemės gelmių į paviršių ištraukia geležies rūdą. O Širdies paskirtis yra šią rūdą paversti į plieną.
Širdis – tai jausmų ir pojūčių centras. Panašiai kaip suklijuoti visas sudaužytas vazos šukes, Po kurių matyti jų pirminė forma, širdies funkcija yra sujungti visus proto argumentus, kad būtų užtikrintas visiškas tiesos suvokimas.
Vadinasi, tobulas būdas pasiekti tiesą ir gėrį – tai proto ugdymas dieviškuoju apreiškimu. Ir ten, kur protas jau tampa bejėgiu, būtina širdies, turinčios tobulą tikėjimą, pagalba, kuri padės jums jūsų kelyje. Nes proto, kaip ir kitų organų, galia yra ribota.


Read In Other Languages

ALBANIAN
ARABIC
BULGARIAN
CHINESE
DUTCH
ENGLISH
FILIPINO
FRENCH
GEORGIAN
GERMAN
HUNGARIAN
INDONESIAN
ITALIAN
JAPANESE
KAZAKH
KURDISH
KYRGYZ
MALAY
PERSIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SLOVENIAN
SPANISH
THAI
UKRAINIAN