Ji Bexçê Dilan Nefesên Dawîn

Ev kitêb, hewl dide ji Qur’ana Pîroz bi xwe bersiva vê pirsa Qur’anî bide; “Hûn bi ku ve diçin?” Ev kitêb, mijara nefesên dawîn ji xwendevanan re pêşkêş dike. Ew, ji kaînatê û tesbîhatên wan ji Xudê Teala re di wextên seheran de, ji Qur’ana Pîroz, ji tefekkurê, ji tobê, ji poşmanîyê, ji doza heqîyê, ji exlaqê kirrîn-firotinên bazirganî û ji qerzên hesen ji bo rizaya Xuda û ji mûmînê nimûneyî behs dike.


Read In Other Languages

ALBANIAN
AMHARIC
ARABIC
BASHKIR
BENGALI
BULGARIAN
CHINESE
DUTCH
ENGLISH
FRENCH
GEORGIAN
GERMAN
INDONESIAN
ITALIAN
ITALIAN
JAPANESE
KAZAKH
MALAY
PERSIAN
POLISH
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
SWAHILI
TIGRINYA
TRADITIONAL CHINESE
TWI
UKRAINIAN
UYGHUR
UZBEK
WOLOF