Ostatnie tchnienie

Człowiek umiera w takim stanie, w jakim żył, i zostanie wskrzeszony w takim stanie, w jakim umarł.
Zaprawdę, pierwszym świadectwem o naszym udziale w świecie wiecznym będzie nasze Ostatnie tchnienie. Aby godnie pożegnać się ze światem ziemskim, dobry sługa musi przygotować się do ostatniego tchnienia. Do szczęścia w życiu wiecznym niezmiernie ważne jest to, aby życie upiększały dobre czyny, szlachetność, duchowa mądrość, spokój i kroczenie drogą prawdy.
W publikacji Ostatnie tchnienie autor proponuje zastanowienie się nad następującymi tematami: zikrullaah (wspominania Boga) we wszechświecie i w czasie przedświtu, duchowość Koranu i tafakkuru (refleksji), oczyszczenie serca poprzez skruchę (taubę) i łzy, istigna (zadowolenie z tego co posiadamy), trzymanie się norm etycznych w handlu, majątek jako najpiękniejsza pożyczka, przeznaczona do zwrotu Bogu, nakazy dotyczące dawania i brania pożyczki, posiadanie wzorcowego imanu – wiary, wiedza o losie i jego tajemniczości. Odrębny rozdział poświęcony jest człowiekowi, który pozostawił nam wzór kształtowania się serc od imanu do ihsanu – Musie Efendiemu (rahimahullaah, miłosierdzie Boga z nim). W rozdziale pod tytułem Księga Od imanu do ihsanu – tasałłuf – kropla duchowości autor opowiada o szlachetnej drodze tasałłufu, którą szło wielu wielkich ludzi.


Read In Other Languages

ALBANIAN
AMHARIC
ARABIC
BASHKIR
BENGALI
BULGARIAN
CHINESE
DUTCH
ENGLISH
FRENCH
GEORGIAN
GERMAN
INDONESIAN
ITALIAN
ITALIAN
JAPANESE
KAZAKH
KURDISH
MALAY
PERSIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
SWAHILI
TIGRINYA
TRADITIONAL CHINESE
TWI
UKRAINIAN
UYGHUR
UZBEK
WOLOF