მუჰამმედ მუსტაფა

ეს წიგნი წარმოადგენს სამტომეულის `საუკეთესო მაგალითი~ პირველ ნაწილს, რომელიც ეძღვნება უზენაესი გამჩენის უკანასკნელ შუამავალს - უკეთილშობილეს მუჰამმედს, რომლის ცხოვრება მთელი კაცობრიობისთვის ყველაზე საუკეთესო მაგალითია. ამ წიგნში თითოეული, თავისი ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე, საუკეთესო დამრიგებელს დაინახავს. პირველი ტომი დატვირთულია შუამავლის (სელლელლაჰუ ალეიჰი ვე სელლემ) რელიგიური ცხოვრებიდან ნაკლებად ცნობილი ფაქტებით (ნამაზის არსი, სახეები და ფორმები, მარხვა, ჰაჯობა, ქველმოქმედება, ვედრება და სხვა), ნაშრომში მოცემულია შუამავლის ხასიათის გარეგნული შტრიხები და აღწერილია მისი ყოველდღიურ ცხოვრება.